Projekt Spolu a aktívne v RDS

 

Dlhodobý projekt zmiešaného speváckeho združenia, ktorý v spolupráci špecializovaného centra cieľovej muzikoterapie – Centra Amadeus no a Ružinovského domova seniorov (RDS) odštartoval v roku 2022. Po ťažkom období Covid-19 a dlhých izoláciách vytvára priestor pre lepšiu socializáciu a aktivizáciu seniorov v oblasti zdravia i účasť na živote komunity a spoločnosti. 

Pokračovanie projektu speváckeho združenia v RDS v roku 2023 sleduje viacero muzikoterapeutických i hudobno-umeleckých cieľov. Plánovaním aktivít zboru, spoločným výberom repertoáru, zostavovaním spevníkov, aktívnou prípravou na Vianočné vystúpenie, učením sa nového, muzicírovaním na drobné hudobné nástroje, radosťou z výkonu ako aj vzájomným zdieľaním pocitov, prirodzene prebúdza aktivitu seniorov, rozvíja komunikačné schopnosti, trénuje pamäť, koncentráciu aj motoriku.

Zborový spev ovplyvňuje viacero zdravotných oblastí súčasne. Nie je to len lepšia nálada a duševné zdravie, ale výskumy dokazujú aj jeho pozitívny vplyv na fyzické zdravie jedinca: na posilňovanie svalov, zlepšenie pamäte, verbálnej flexibility, na kvalitu rečových informácií ako aj ďalšie kognitívne funkcie.

Vytváranie podmienok na udržiavanie zdravého životného štýlu seniorov a ich aktívnu participáciu v živote spoločnosti sú konkrétnym prejavom stratégie a programu aktívneho starnutia. Od aktivít zameraných na pravidelný pohyb, cez celoživotné vzdelávanie až po spoločenské a umelecké podujatia.

 

Projekt podporilo Ministerstvo kultúry SR.  
  
 
 
GALÉRIA 2023
 

 

Vianočné sviatky sme privítali aj s členmi zboru seniorov na slávnostnom obede v Ružinovskom domove seniorov. Tí odvážnejší vystúpili na improvizovanom pódiu, tí menej odvážni sa pridali spevom v hľadisku. Vydareným spevom Tichej noci sme zavŕšili prvú fázu projektu Spolu a aktívne!, ktorý sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
 

Centrum Amadeus n.o.

Prvé špecializované centrum muzikoterapie na Slovensku.
Prostredníctvom cielených hudobných intervencií sa zameriava na podporu psychického, fyzického, sociálneho, emocionálneho a duševného zdravia človeka.

Kontakty:

2021 Centrum Amadeus

Search