Má to zmysel! S hudbou sa im svet rozžiari.

Táto spätná väzba nás nesmierne teší. Jurko je jedným z prvých detí, ktoré do Centra Amadeus zavítali. Jeho mamička nám napísala:

"Jurko od útleho detstva inklinoval k hudbe. Vždy to bola pieseň, tanec alebo hudobné hračky, ktoré ho dokázali motivovať k činnosti a prekonávaniu prekážok. Vďaka pani učiteľke zo škôlky, ktorá bola folkloristka, začal chodiť - tá mu spievala aj hodinu vonku na prechádzke, pretože len pri piesni zabudol, že ho bolia nohy a potrebuje si sadnúť. 
Vaša muzikoterapia bola pre nás jednoznačnou voľbou. Veľmi príjemne nás prekvapilo, že Jurko mal možnosť hrať na skutočný hudobný nástroj - na koncertné krídlo - predtým mu to nikde nebolo dovolené, tak sme sa vždy vyhýbali miestam, kde natrafíme na klavír (hotely, koncertné sály). 

Neviem veľmi dobre popísať slovami, ako sme sa cítili, keď sme minulý školský rok chodili na terapiu do priestorov ZUŠ. Konečne malo naše dieťa "krúžok" a terapiu, ktorá bola pre neho zábavou a potešením. Každý týždeň sme sa na terapiu tešili a často sme celá rodina sprevádzali Jurka, lebo sme mali radosť, keď sme ho videli ako sa teší. Pozitívom bolo aj to, že od parkoviska musel prejsť hodný kus, takže sme mali zároveň aj fyzioterapiu :) Ja som pociťovala, že je moje dieťa akceptované a jeho pasia pre hudbu je videná.

Od prvého mesiaca terapie nás prekvapilo, že je Jurka doma viac počuť. Začal si viac bľabotať, vyspevovať a výrazne rozšíril svoj vokálny prejav. Ustálilo sa mu viacej kombinácii slabík a je schopný ich na vyžiadanie povedať. Je spokojnejší, zároveň viac prejavu svoju vôľu a nevôľu (sebauvedomenie). Na muzikoterapii spolu trénujeme aj bežné veci - ako je počkať po zaklopaní za dvermi, kým mi otvoria. :) Po terapii odchádza spokojný, lebo vie, že sa znova vráti a nie je to len jednorazový zážitok. Ďakujeme Vám, že ste."

 

Centrum Amadeus n.o.

Prvé špecializované centrum muzikoterapie na Slovensku.
Prostredníctvom cielených hudobných intervencií sa zameriava na podporu psychického, fyzického, sociálneho, emocionálneho a duševného zdravia človeka.

Kontakty:

2021 Centrum Amadeus

Search