Hudobné hry pre rodiča a dieťa

 

Hudobné hry

Výnimočné stretnutia so zameraním na aktivity pre rodiča a dieťa. Rodič je zapojený do celého diania stretnutia. Dieťa sa tak cíti v bezpečí a dospelý získa nové poznatky o tom, ako rozvíjať svoje dieťa aj prostredníctvom hudby. 

Rozvoj senzorických schopností  je prvým zo štyroch cyklov programu. Pozostáva  z 15-tich stretnutí venovaných vždy jednej téme. Deti budú na nich skúmať svet farieb, vôní, tvarov, materiálov, zvukov a chutí. To všetko prostredníctvom hudobného sveta, jeho nástrojov a spevu.

Rozvoj senzorických schopností je veľmi dôležitý pre organizáciu detského správania. Ponúkame veselé hudobné aktivity v podnetnom prostredí, vďaka ktorým si deti rozšíria slovnú zásobu, zlepšia svoje motorické schopnosti, poznajú množstvo hudobných hravých aktivít a budú motivované k spolupráci.

Z každého stretnutia si deti odnesú pomôcku, prostredníctvom ktorej môžu svoje schopnosti rozvíjať aj v domácom prostredí. 

Počet účastníkov je limitovaný, prihláste sa prostredníctvom  kontaktného formuláraDo predmetu správy napíšte prosím názov programu. 

Hudobné hry odštartujú po naplnení kapacity účastníkov. O konkrétnom termíne Vás budeme informovať. 

 

Niečo viac o programe

Náš program, hudobné hry, pozostáva zo štyroch cyklov. Zameriavajú sa na:

- rozvoj senzorických schopností

- podporu motorických schopností a zručností

- podporu koncentrácie

- kreatívne myslenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Centrum Amadeus n.o.

Prvé špecializované centrum muzikoterapie na Slovensku.
Prostredníctvom cielených hudobných intervencií sa zameriava na podporu psychického, fyzického, sociálneho, emocionálneho a duševného zdravia človeka.

Kontakty:

2021 Centrum Amadeus

Search